Comórtas Amhrán Gaeilge Nua-Chumtha/Irish Language Song Contest

postaer-beo2016

 

Ainm grúpa | Group Name*
E-mail:*
Fón | phone
Ainm meantóra | Mentor's Name*
Ríomhphost meantóra | Mentor's email*
Fón meantóra | Mentor's Contact no*

An féidir linne cur isteach air?  Can we Enter?

 

 1. Tá seo dírithe ar an aoisghrúpa 11 – 18 bliain d’aois. Fáiltítear roimh iarratais ó mheánscoileanna, gaelscoileanna, clubanna óige, coláistí samhraidh, clubanna CLG, cumainn CCÉ., Ógras, Spleodar, Foróige etc, ó thuaidh agus ó dheas, thoir agus thiar, a fhad agus go gcloítear leis an choinníoll i dtaobh aoise.  Open to aged 11- 18. All  secondary schools, youth clubs and youth organisations welcomed

 

 

 1. Caithfidh an t-amhrán bheith nuachumtha agus i nGaeilge. Newly Composed song in Irish
 2. Caithfidh gach iarrthóir bheith faoi 18 agus thar 11 ar an 31/10/16. 11-18 yr
 3. Is féidir mentor thar 18 a úsáid le treoir agus comhairle a lorg. Adult mentor allowed
 4. Ní thig leis an amhrán bheith níos faide ná 5 nóiméad. 5 min Max
 5. Caithfidh an duine/grúpa bheith sásta an t-amhrán a chanadh beo ag an babhta ceannais den chomórtas. Must be happy to perform live at final bout if selected
 6. Beidh ar gach iarratas físeán 8 nóiméad a dhéanamh ina bhfuil an t-amhrán á chanadh agus cur síos gearr déanta faoi scríobh an amhráin .

Prepare an 8 minute video to promote your entry. (must include song being performed)

 1. Iarrtar ort fosta cruthúnas a chur ar fáil maidir le hiarrachtaí ar bith atá déanta le poiblíocht a fháil don togra sna meáin shoisialta, ( Facebook, Twitter, na meáin etc). Show how you have tried to promote your entry using social media
 2. Roghnófar 8 n-amhrán le páirt a ghlacadh i mbabhta ceannais na hÉireann . 8 entries will be chosen for the Final

 

Is togra do ghrúpa atá i gceist mar go mbeidh daoine éagsúil de dhíth le hamharc i ndiaidh na gníomhaíochtaí seo a leanas mar shampla.

Get a group together and divide the tasks

a.Cumadh an amhráin Compose

b.Ceol a chur leis. Arrange

c.Físeán a ullmhú. Prepare video

d.Poiblíocht a fháil trí Twitter/Facebook ; Organise Publicity

e.Cur i láthair a eagrú don bhabhta ceannais Final bout presentation

 

Cur Chuige

1.Spriocdháta le iarratas a chlárú agus Físeán a sheoladh isteach: 16 Deireadh Fómhair Register and forward video/Youtube link by Oct 16 to: Gearóid Mag Uibhrin, Foras na Gaeilge, An Chrannóg, Na Doirí Beaga, Co Dhún na nGall  gmaguibhrin@forasnagaeilge.ie   074 9558121

 

2.Babhta Ceannais na hÉireann: Le linn Scléip na hÓige ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne, Dé Céadaoin 2 Samhain

Final bout will be held in Killarney, Wednesday  2 November during Oireachtas na Gaeilge

 

 

 

 

 

Córas Moltóireachta: Judging Criteria

Dáilfear marcanna ar na gnéithe seo le hiarratais a roghnú don bhabhta ceannais:

 1. An t-amhrán – 50% Song
 2. An físeán – 30% Video
 3. Iarrachtaí eile  le poiblíocht a fháil don amhrán, m. sh. leathanach Facebook, Twitter, & rl – 10% Publicity for the entry
 4. Gníomhaíochtaí an ghrúpa tacaíochta – 10% Active participation of group members

 

Author: BEO Ireland

Share This Post On
Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First